ניסויים לילדים

Ein-O-Science

YIA023828, ניסויים לילדים, יצירות, ניסויים מדעיים, משחקי חשיבה

ערכת אלקטרוניקה לילדים: זמזם חשמלי, פרופסור איינו

היכן לקנות
YIA160262, ניסויים לילדים, יצירות, ניסויים מדעיים, משחקי חשיבה

ערכת מדע לילדים: הכנת מעגלים חשמליים, פרופסור איינו

היכן לקנות
YIA002489, ניסויים לילדים, יצירות, ניסויים מדעיים, משחקי חשיבה

ניסויים מדעיים לילדים: אקספלורר, פרופסור איינו

היכן לקנות
YIA160194, ניסויים לילדים, יצירות, ניסויים מדעיים, משחקי חשיבה

ניסויים לילדים, קפסולת הדינמיט, פרופסור איינו

היכן לקנות
YIA002496, ניסויים לילדים, יצירות, ניסויים מדעיים, משחקי חשיבה

ניסויים לילדים: ערכת וויאג'ר, פרופסור איינו

היכן לקנות
YIA022647, ניסויים לילדים, יצירות, ניסויים מדעיים, משחקי חשיבה

ניסויים לילדים: הבועות התוססות, פרופסור איינו

היכן לקנות
YIA160620, ניסויים לילדים, יצירות, ניסויים מדעיים, משחקי חשיבה

משחק בועות: יצירת בעבוע נוזלי, פרופסור איינו

היכן לקנות
YIA160477, ניסויים לילדים, יצירות, ניסויים מדעיים, משחקי חשיבה

ניסויים לילדים: דביקי זוהר בחושך, פרופסור איינו

היכן לקנות
YIA022630, ניסויים לילדים, יצירות, ניסויים מדעיים, משחקי חשיבה

משחק גולות: הגולות המשתוללות, פרופסור איינו

היכן לקנות
YIA160576, ניסויים לילדים, יצירות, ניסויים מדעיים, משחקי חשיבה

מדענים צעירים: מערבב הצבעים

היכן לקנות
YIA160248, ניסויים לילדים, יצירות, ניסויים מדעיים, משחקי חשיבה

ניסויים לילדים: הכנת מחוללי צלילים אלקטרונים, פרופ' איינו

היכן לקנות
YIA160583, ניסויים לילדים, יצירות, ניסויים מדעיים, משחקי חשיבה

ניסויים לילדים: הרכבת מעגלים אלקטרוכימיים, פרופ' איינו

היכן לקנות
YIA160217, ניסויים לילדים, יצירות, ניסויים מדעיים, משחקי חשיבה

ניסויים לילדים: גידול גבישי קריסטל, פרופסור איינו

היכן לקנות
YIA160316, ניסויים לילדים, יצירות, ניסויים מדעיים, משחקי חשיבה

מדענים צעירים- רכבי חלל, פרופסור איינו

היכן לקנות
YIA023880, ניסויים לילדים, יצירות, ניסויים מדעיים, משחקי חשיבה

מדעי החלל- הירח של כדור הארץ, פרופסור איינו

היכן לקנות
YIA160460, ניסויים לילדים, יצירות, ניסויים מדעיים, משחקי חשיבה

טכנולוגיה ומחקר: הבלונים הקופצים, פרופסור איינו

היכן לקנות
YIA160699, ניסויים לילדים, יצירות, ניסויים מדעיים, משחקי חשיבה

ערכת מדע לילדים: מדעי הגמישות

היכן לקנות
YIA160552, ניסויים לילדים, יצירות, ניסויים מדעיים, משחקי חשיבה

ניסויים לילדים, גידול גבישי קריסטלים, פרופסור איינו

היכן לקנות