ניסויים לילדים

Ein-O-Science

ערכת אלקטרוניקה לילדים: זמזם חשמלי, פרופסור איינו

היכן לקנות

ערכת מדע לילדים: הכנת מעגלים חשמליים, פרופסור איינו

היכן לקנות

ניסויים מדעיים לילדים: אקספלורר, פרופסור איינו

היכן לקנות

ניסויים לילדים, קפסולת הדינמיט, פרופסור איינו

היכן לקנות

ניסויים לילדים: ערכת וויאג'ר, פרופסור איינו

היכן לקנות

ניסויים לילדים: הבועות התוססות, פרופסור איינו

היכן לקנות

משחק בועות: יצירת בעבוע נוזלי, פרופסור איינו

היכן לקנות

ניסויים לילדים: דביקי זוהר בחושך, פרופסור איינו

היכן לקנות

משחק גולות: הגולות המשתוללות, פרופסור איינו

היכן לקנות

מדענים צעירים: מערבב הצבעים

היכן לקנות

ניסויים לילדים: הכנת מחוללי צלילים אלקטרונים, פרופ' איינו

היכן לקנות

ניסויים לילדים: הרכבת מעגלים אלקטרוכימיים, פרופ' איינו

היכן לקנות

ניסויים לילדים: גידול גבישי קריסטל, פרופסור איינו

היכן לקנות

מדענים צעירים- רכבי חלל, פרופסור איינו

היכן לקנות

מדעי החלל- הירח של כדור הארץ, פרופסור איינו

היכן לקנות

טכנולוגיה ומחקר: הבלונים הקופצים, פרופסור איינו

היכן לקנות

ערכת מדע לילדים: מדעי הגמישות

היכן לקנות

ניסויים לילדים, גידול גבישי קריסטלים, פרופסור איינו

היכן לקנות