Ein-O-Science - איינו

Ein-O-Science

YIA160231, משחק חשיבה פרופסור איינו, קסמים בקלפים איינו, ניסויים מדעיים, קסם של מדע פרופסור איינו

ניסויים מדעיים לילדים: גידול גבישים קריסטל כחול

היכן לקנות
YIA023835, משחק חשיבה פרופסור איינו, קסמים בקלפים איינו, ניסויים מדעיים, קסם של מדע פרופסור איינו

ניסויים מדעיים לילדים: גידול גבישים קריסטל סגול

היכן לקנות
YIA023675 1, משחק חשיבה פרופסור איינו, קסמים בקלפים איינו, ניסויים מדעיים, קסם של מדע פרופסור איינו

משחק הרכבה: החיפושית המכאנית

היכן לקנות
YIA160682, משחק חשיבה פרופסור איינו, קסמים בקלפים איינו, ניסויים מדעיים, קסם של מדע פרופסור איינו

ניסויים מדעיים לילדים: מדעי הגבישים

היכן לקנות
YIA023910 1, משחק חשיבה פרופסור איינו, קסמים בקלפים איינו, ניסויים מדעיים, קסם של מדע פרופסור איינו

ניסויים מדעיים לילדים: עוצמת הקסם

היכן לקנות
YIA160590 1, משחק חשיבה פרופסור איינו, קסמים בקלפים איינו, ניסויים מדעיים, קסם של מדע פרופסור איינו

משחק הרכבה: מכונית חשמלית כ. אינדיגו

היכן לקנות
YIA160330 1, משחק חשיבה פרופסור איינו, קסמים בקלפים איינו, ניסויים מדעיים, קסם של מדע פרופסור איינו

משחק הרכבה: מכונית חשמלית- ירוק

היכן לקנות
YIA023897 1, משחק חשיבה פרופסור איינו, קסמים בקלפים איינו, ניסויים מדעיים, קסם של מדע פרופסור איינו

משחק הרכבה: מכונית חשמלית- אדום

היכן לקנות
YIA160569, משחק חשיבה פרופסור איינו, קסמים בקלפים איינו, ניסויים מדעיים, קסם של מדע פרופסור איינו

ניסויים מדעיים לילדים: חומצי בסיסי

היכן לקנות
YIA160293 1, משחק חשיבה פרופסור איינו, קסמים בקלפים איינו, ניסויים מדעיים, קסם של מדע פרופסור איינו

משחק קופסא, מדע הקסמים: פלאי הקסם, פרופסור איינו

היכן לקנות
YIA160262, משחק חשיבה פרופסור איינו, קסמים בקלפים איינו, ניסויים מדעיים, קסם של מדע פרופסור איינו

ערכת מדע לילדים: הכנת מעגלים חשמליים, פרופסור איינו

היכן לקנות
YIA022647, משחק חשיבה פרופסור איינו, קסמים בקלפים איינו, ניסויים מדעיים, קסם של מדע פרופסור איינו

ניסויים לילדים: הבועות התוססות, פרופסור איינו

היכן לקנות
YIA160620, משחק חשיבה פרופסור איינו, קסמים בקלפים איינו, ניסויים מדעיים, קסם של מדע פרופסור איינו

משחק בועות: יצירת בעבוע נוזלי, פרופסור איינו

היכן לקנות
YIA022630, משחק חשיבה פרופסור איינו, קסמים בקלפים איינו, ניסויים מדעיים, קסם של מדע פרופסור איינו

משחק גולות: הגולות המשתוללות, פרופסור איינו

היכן לקנות
YIA023675, משחק חשיבה פרופסור איינו, קסמים בקלפים איינו, ניסויים מדעיים, קסם של מדע פרופסור איינו

החיפושית המכנית, פרופסור איינו

היכן לקנות
YIA160538, משחק חשיבה פרופסור איינו, קסמים בקלפים איינו, ניסויים מדעיים, קסם של מדע פרופסור איינו

משחק הרכבה של מבנה השיניים, פרופסור איינו

היכן לקנות
YIA160255, משחק חשיבה פרופסור איינו, קסמים בקלפים איינו, ניסויים מדעיים, קסם של מדע פרופסור איינו

משחק הרכבת מנוע חשמלי

היכן לקנות
YIA160576, משחק חשיבה פרופסור איינו, קסמים בקלפים איינו, ניסויים מדעיים, קסם של מדע פרופסור איינו

מדענים צעירים: מערבב הצבעים

היכן לקנות
YIA160347, משחק חשיבה פרופסור איינו, קסמים בקלפים איינו, ניסויים מדעיים, קסם של מדע פרופסור איינו

משחק הרכבת מכוניות חשמליות לילדים, פרופסור איינו

היכן לקנות
YIA160248, משחק חשיבה פרופסור איינו, קסמים בקלפים איינו, ניסויים מדעיים, קסם של מדע פרופסור איינו

ניסויים לילדים: הכנת מחוללי צלילים אלקטרונים, פרופ' איינו

היכן לקנות
YIA020483, משחק חשיבה פרופסור איינו, קסמים בקלפים איינו, ניסויים מדעיים, קסם של מדע פרופסור איינו

ערכת קסמים לילדים: סודות הקסמים, פרופסור איינו

היכן לקנות
YIA023859, משחק חשיבה פרופסור איינו, קסמים בקלפים איינו, ניסויים מדעיים, קסם של מדע פרופסור איינו

משחק הרכבת אלקטרומגנט, פרופסור איינו

היכן לקנות
YIA160361, משחק חשיבה פרופסור איינו, קסמים בקלפים איינו, ניסויים מדעיים, קסם של מדע פרופסור איינו

משחק הרכבת סירה מכאנית

היכן לקנות
YIA160378, משחק חשיבה פרופסור איינו, קסמים בקלפים איינו, ניסויים מדעיים, קסם של מדע פרופסור איינו

משחק הרכבה לילדים: מכונת בועות סבון, פרופסור איינו

היכן לקנות
YIA160309, משחק חשיבה פרופסור איינו, קסמים בקלפים איינו, ניסויים מדעיים, קסם של מדע פרופסור איינו

טכנולוגיה ומדע: משחק הרכבה של מבנה כדור הארץ, פרופ' איינו

היכן לקנות
YIA160323, משחק חשיבה פרופסור איינו, קסמים בקלפים איינו, ניסויים מדעיים, קסם של מדע פרופסור איינו

משחק הרכבה של מערכת השמש, פרופסור איינו

היכן לקנות
YIA160514, משחק חשיבה פרופסור איינו, קסמים בקלפים איינו, ניסויים מדעיים, קסם של מדע פרופסור איינו

משחקי הרכבות של טכנולוגיה ומדע: מבנה המוח, פרופסור איינו

היכן לקנות
YIA160545, משחק חשיבה פרופסור איינו, קסמים בקלפים איינו, ניסויים מדעיים, קסם של מדע פרופסור איינו

משחק הרכבה: ערכת קוד מורס

היכן לקנות
YIA160217, משחק חשיבה פרופסור איינו, קסמים בקלפים איינו, ניסויים מדעיים, קסם של מדע פרופסור איינו

ניסויים לילדים: גידול גבישי קריסטל, פרופסור איינו

היכן לקנות
YIA160316, משחק חשיבה פרופסור איינו, קסמים בקלפים איינו, ניסויים מדעיים, קסם של מדע פרופסור איינו

מדענים צעירים- רכבי חלל, פרופסור איינו

היכן לקנות
YIA023880, משחק חשיבה פרופסור איינו, קסמים בקלפים איינו, ניסויים מדעיים, קסם של מדע פרופסור איינו

מדעי החלל- הירח של כדור הארץ, פרופסור איינו

היכן לקנות
YIA160460, משחק חשיבה פרופסור איינו, קסמים בקלפים איינו, ניסויים מדעיים, קסם של מדע פרופסור איינו

טכנולוגיה ומחקר: הבלונים הקופצים, פרופסור איינו

היכן לקנות
YIA160699, משחק חשיבה פרופסור איינו, קסמים בקלפים איינו, ניסויים מדעיים, קסם של מדע פרופסור איינו

ערכת מדע לילדים: מדעי הגמישות

היכן לקנות
YIA160286, משחק חשיבה פרופסור איינו, קסמים בקלפים איינו, ניסויים מדעיים, קסם של מדע פרופסור איינו

קסם של מדע, פעלולי קסמים לילדים, פרופסור איינו

היכן לקנות
YIA160279, משחק חשיבה פרופסור איינו, קסמים בקלפים איינו, ניסויים מדעיים, קסם של מדע פרופסור איינו

ערכת קסמים: עוצמת הקסם, פרופסור איינו

היכן לקנות