, svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, גטר
, svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, גטר
, svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, גטר
, svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, גטר
, svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, גטר
, svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, גטר
, svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, גטר
, svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, גטר
, svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, גטר
, svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, גטר
, svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, גטר
, svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, גטר
, svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, גטר
, svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, גטר
, svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, גטר
, svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, גטר
, svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, גטר
, svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, גטר
, svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, גטר
, svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, גטר
, svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, גטר
, svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, גטר

דמויות משפחת סופר על בגודל 4 אינץ (מעורב)

מק"ט: YSWI74789

  • דמויות משפחת סופר על בגודל 4 אינץ (מעורב). הדמויות הם: דאש+ ג’ק-ג’ק(2 באריזה), נערת הגומי(הערכה כוללת גם את היד הנמתחת ), פרוזון (הערכה כוללת מזחלת קרח), ויולט (הערכה כוללת מגן הכח) ומר סופר על
כמות: