YIA160217 , ניסויים לילדים, רכבת חשמלית לילדים, ניסויים מדעיים, ניסוי מדעי לילדים איינו
YIA023835 , ניסויים לילדים, רכבת חשמלית לילדים, ניסויים מדעיים, ניסוי מדעי לילדים איינו
YIA160231 , ניסויים לילדים, רכבת חשמלית לילדים, ניסויים מדעיים, ניסוי מדעי לילדים איינו
, YIA160217, ניסויים לילדים, רכבת חשמלית לילדים, ניסויים מדעיים, ניסוי מדעי לילדים איינו
, YIA023835, ניסויים לילדים, רכבת חשמלית לילדים, ניסויים מדעיים, ניסוי מדעי לילדים איינו
, YIA160231, ניסויים לילדים, רכבת חשמלית לילדים, ניסויים מדעיים, ניסוי מדעי לילדים איינו

ניסויים לילדים: גידול גבישי קריסטל, פרופסור איינו

מק"ט: YIA160217

גידול גבישים! ערכה מרתקת בה ניתן לגדל גבישים בצבעים שונים. בסדרה 3 צבעים שוניים של הקריסטלים כחול, סגול, לבן

כמות: