, YIA022647, ניסויים לילדים, רכבת חשמלית לילדים, ניסויים מדעיים, ניסוי מדעי לילדים איינו

ניסויים לילדים: הבועות התוססות, פרופסור איינו

(YIA022647)

מק"ט: YIA022647

  • בעזרת ערכה זו, תוכלו ללמוד כיצד נוצר לחץ אוויר וכיצד הוא משפיע על גופים שונים.
  • ניתן יהיה ללמוד כיצד נוצרת תסיסה וכיצד היא מושפעת משטח פנים שונה. 
כמות: