, svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, משחקים לפעוטות פלייגרו, משחקים לתינוקות פלייגרו, אביזרים לאמבטיה
, svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, משחקים לפעוטות פלייגרו, משחקים לתינוקות פלייגרו, אביזרים לאמבטיה
, svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, משחקים לפעוטות פלייגרו, משחקים לתינוקות פלייגרו, אביזרים לאמבטיה
, svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, משחקים לפעוטות פלייגרו, משחקים לתינוקות פלייגרו, אביזרים לאמבטיה
, svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, משחקים לפעוטות פלייגרו, משחקים לתינוקות פלייגרו, אביזרים לאמבטיה
, svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, משחקים לפעוטות פלייגרו, משחקים לתינוקות פלייגרו, אביזרים לאמבטיה

קוביות רכות לאמבטיה ורוד

מק"ט: TPC0184164

  • קוביות רכות מקסימות בצבע ורוד לאמבטיה
  • הקוביות מתאימות גם למשחק באמבטיה וגם כמשחק רצפה
  • מושלם לערום אחד על השני ובשביל ללמוד לספור
כמות: