, svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, משחקים לילדים קטנים פלייגרו, משחקים לתינוקות פלייגרו, צעצועי התפתחות לתינוקות פלייגרו, צעצועי תינוקות פלייגר
, svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, משחקים לילדים קטנים פלייגרו, משחקים לתינוקות פלייגרו, צעצועי התפתחות לתינוקות פלייגרו, צעצועי תינוקות פלייגר
, svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, משחקים לילדים קטנים פלייגרו, משחקים לתינוקות פלייגרו, צעצועי התפתחות לתינוקות פלייגרו, צעצועי תינוקות פלייגר
, svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, משחקים לילדים קטנים פלייגרו, משחקים לתינוקות פלייגרו, צעצועי התפתחות לתינוקות פלייגרו, צעצועי תינוקות פלייגר
, svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, משחקים לילדים קטנים פלייגרו, משחקים לתינוקות פלייגרו, צעצועי התפתחות לתינוקות פלייגרו, צעצועי תינוקות פלייגר
, svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, משחקים לילדים קטנים פלייגרו, משחקים לתינוקות פלייגרו, צעצועי התפתחות לתינוקות פלייגרו, צעצועי תינוקות פלייגר
, svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, משחקים לילדים קטנים פלייגרו, משחקים לתינוקות פלייגרו, צעצועי התפתחות לתינוקות פלייגרו, צעצועי תינוקות פלייגר
, svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, משחקים לילדים קטנים פלייגרו, משחקים לתינוקות פלייגרו, צעצועי התפתחות לתינוקות פלייגרו, צעצועי תינוקות פלייגר

אוניברסיטה מוסיקלי קליפ קלופ

מק"ט: TPF0186991

  • אוניברסיטה מוזיקלית של הדמות האהובה קליפקלופ
  • מעודדת את התינוק לשחק, להקשיב, לגעת ולהסתכל
  • כשהתינוק מושך את הדמות, יוצא צליל עדין המדגים את הסיבה והתוצאה ומפתח מיומנויות שמיעה
  • צבעים בהירים ותמונת התינוק המשתקפת במראה ומפתחת את ההכרה העצמית, ארבעה צעצועים תלויים בשביל לפתות את התינוק להגיע ולחזק מיומנויות מוטוריות
  • כולל גם נשכנים עדינים של עלה ופרח להרגעת החניכיים
כמות: