, TPJ4086398 3, משחקים לילדים קטנים פלייגרו, משחקים לפעוטות פלייגרו, משטחי פעילות לילדים פלייגרו, משחקי פעוטות פלייגרו
, TPJ4086398 4, משחקים לילדים קטנים פלייגרו, משחקים לפעוטות פלייגרו, משטחי פעילות לילדים פלייגרו, משחקי פעוטות פלייגרו
, TPJ4086398 2, משחקים לילדים קטנים פלייגרו, משחקים לפעוטות פלייגרו, משטחי פעילות לילדים פלייגרו, משחקי פעוטות פלייגרו
, TPJ4086398 3, משחקים לילדים קטנים פלייגרו, משחקים לפעוטות פלייגרו, משטחי פעילות לילדים פלייגרו, משחקי פעוטות פלייגרו
, TPJ4086398 4, משחקים לילדים קטנים פלייגרו, משחקים לפעוטות פלייגרו, משטחי פעילות לילדים פלייגרו, משחקי פעוטות פלייגרו
, TPJ4086398 2, משחקים לילדים קטנים פלייגרו, משחקים לפעוטות פלייגרו, משטחי פעילות לילדים פלייגרו, משחקי פעוטות פלייגרו

כדורי תחושות

מק"ט: TPJ4086398

  • 6 כדורי תחושות צבעוניים עם טקסטורה שונה
  • הכדורים מעודדים פיתוח של חוש המישוש
  • הצבעים מפתחים את היכולות המוטוריות של התינוק
  • מומלץ מ-6 חודשים ומעלה
כמות: