, YWO8541, משחקים כיפיים, מיטות מעבר לילדים, רעיונות יצירה לילדים, חומרי יצירה לילדים
, 8541 p3 1, משחקים כיפיים, מיטות מעבר לילדים, רעיונות יצירה לילדים, חומרי יצירה לילדים
, 8541 doll re 1, משחקים כיפיים, מיטות מעבר לילדים, רעיונות יצירה לילדים, חומרי יצירה לילדים
, 8541 p5 1, משחקים כיפיים, מיטות מעבר לילדים, רעיונות יצירה לילדים, חומרי יצירה לילדים
, YWO8541, משחקים כיפיים, מיטות מעבר לילדים, רעיונות יצירה לילדים, חומרי יצירה לילדים
, 8541 p3 1, משחקים כיפיים, מיטות מעבר לילדים, רעיונות יצירה לילדים, חומרי יצירה לילדים
, 8541 doll re 1, משחקים כיפיים, מיטות מעבר לילדים, רעיונות יצירה לילדים, חומרי יצירה לילדים
, 8541 p5 1, משחקים כיפיים, מיטות מעבר לילדים, רעיונות יצירה לילדים, חומרי יצירה לילדים

סופי 30 ס מ + אבזרים

מק"ט: YWO8541

  • בובת תינוקת סופי בגודל 30 ס”מ
  • יכולה לעצום עיניים
  • מגיעה עם בקבוק, סיר, טלק וקרם
  • מומלץ מ-18 חודשים ומעלה
כמות: