, svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, משחקים לילדים קטנים פלייגרו, משחקי התפתחות, משטחי פעילות לילדים פלייגרו, צעצועי התפתחות לתינוקות פלייגרו
, svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, משחקים לילדים קטנים פלייגרו, משחקי התפתחות, משטחי פעילות לילדים פלייגרו, צעצועי התפתחות לתינוקות פלייגרו
, svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, משחקים לילדים קטנים פלייגרו, משחקי התפתחות, משטחי פעילות לילדים פלייגרו, צעצועי התפתחות לתינוקות פלייגרו
, svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, משחקים לילדים קטנים פלייגרו, משחקי התפתחות, משטחי פעילות לילדים פלייגרו, צעצועי התפתחות לתינוקות פלייגרו
, svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, משחקים לילדים קטנים פלייגרו, משחקי התפתחות, משטחי פעילות לילדים פלייגרו, צעצועי התפתחות לתינוקות פלייגרו
, svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, משחקים לילדים קטנים פלייגרו, משחקי התפתחות, משטחי פעילות לילדים פלייגרו, צעצועי התפתחות לתינוקות פלייגרו
, svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, משחקים לילדים קטנים פלייגרו, משחקי התפתחות, משטחי פעילות לילדים פלייגרו, צעצועי התפתחות לתינוקות פלייגרו
, svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, משחקים לילדים קטנים פלייגרו, משחקי התפתחות, משטחי פעילות לילדים פלייגרו, צעצועי התפתחות לתינוקות פלייגרו
, svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, משחקים לילדים קטנים פלייגרו, משחקי התפתחות, משטחי פעילות לילדים פלייגרו, צעצועי התפתחות לתינוקות פלייגרו
, svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, משחקים לילדים קטנים פלייגרו, משחקי התפתחות, משטחי פעילות לילדים פלייגרו, צעצועי התפתחות לתינוקות פלייגרו

צליל ואור חיות קופצות

מק"ט: TPT4086994

  • משחק נגינה מגניב
  • התינוק מסובב ולוחץ על הלחצנים שמשמיעים את קולות החיות
  • 2  המודים של המשחק מפתחים את ההתפתחות הקוגניטיבית של התינוק
  • הפיתול, הסיבוב והלחיצה על הלחצנים משפרים את יכולת התנועה העדינה של התינוק
כמות: