, TPT6386389, משחקים לילדים קטנים פלייגרו, משחקים לפעוטות פלייגרו, צעצועי התפתחות לתינוקות פלייגרו, צעצועי תינוקות פלייגרו
, TPT6386389 1, משחקים לילדים קטנים פלייגרו, משחקים לפעוטות פלייגרו, צעצועי התפתחות לתינוקות פלייגרו, צעצועי תינוקות פלייגרו
, TPT6386389 3, משחקים לילדים קטנים פלייגרו, משחקים לפעוטות פלייגרו, צעצועי התפתחות לתינוקות פלייגרו, צעצועי תינוקות פלייגרו
, TPT6386389 4, משחקים לילדים קטנים פלייגרו, משחקים לפעוטות פלייגרו, צעצועי התפתחות לתינוקות פלייגרו, צעצועי תינוקות פלייגרו
, TPT6386389 2, משחקים לילדים קטנים פלייגרו, משחקים לפעוטות פלייגרו, צעצועי התפתחות לתינוקות פלייגרו, צעצועי תינוקות פלייגרו
, TPT6386389, משחקים לילדים קטנים פלייגרו, משחקים לפעוטות פלייגרו, צעצועי התפתחות לתינוקות פלייגרו, צעצועי תינוקות פלייגרו
, TPT6386389 1, משחקים לילדים קטנים פלייגרו, משחקים לפעוטות פלייגרו, צעצועי התפתחות לתינוקות פלייגרו, צעצועי תינוקות פלייגרו
, TPT6386389 3, משחקים לילדים קטנים פלייגרו, משחקים לפעוטות פלייגרו, צעצועי התפתחות לתינוקות פלייגרו, צעצועי תינוקות פלייגרו
, TPT6386389 4, משחקים לילדים קטנים פלייגרו, משחקים לפעוטות פלייגרו, צעצועי התפתחות לתינוקות פלייגרו, צעצועי תינוקות פלייגרו
, TPT6386389 2, משחקים לילדים קטנים פלייגרו, משחקים לפעוטות פלייגרו, צעצועי התפתחות לתינוקות פלייגרו, צעצועי תינוקות פלייגרו

קסילופון

מק"ט: TPT6386389

  • קסילופון צבעוני שהוא גם פסנתר
  •  ע”י הקשה על הקלידים הצבעוניים ולחיצה על הקלידים נוצרים צלילים נעימים
  • מעודד את התינוק להשתמש במיומנויות הרטוריות שלו
  • לכל קליד יש צבע שונה וצורה שונה של חיה – מעולה להכרת הצבעים והצורות
  • עוזר בפיתוח חוש השמיעה של התינוק
כמות: